Petice pro přehodnocení pandemických opatření

My, občané České republiky, žádáme naší vládu, aby v souvislosti s onemocněním COVID-19 nejprve poskytla veřejnosti důkaz toho, že nemoc COVID-19 je skutečně způsobována údajným virem SARS-CoV-2. K tomu musí dojít na základě skutečné izolace SARS-CoV-2 pomocí purifikace. U testů s buněčnými kulturami musí být provedeny negativní kontrolní experimenty tak, jak je u buněčných kultur popisuje Dr. Stefan Lanka, pokud ještě takto nebyly provedeny. Teprve tehdy, až se určí skutečná příčina této nemoci, je možné přijít s nejlepším řešením.

Odůvodnění

1. Masky a respirátory nefungují jako prevence šíření respiračních onemocnění. (https://www.rcreader.com/commentary/masks-dont-work-covid-a-review-of-science-relevant-to-covide-19-social-policy?fbclid=IwAR0Z0jmAqUrle8ERs65l7DkFqNGIEQEd__-0er86CxYPpklIiquecyE9Uh0)

2. Přenositelnost "SARS-CoV-2" od asymptomatického jedince nebyla prokázána ani u jedné ze 455 sledovaných osob. ( https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7219423/?fbclid=IwAR3PJ6xoaUMtA1KXiirrKzvRxcWLwf87_QkmTxdzSMidYIDq42u-12PRc5I)

3. Experimenty v roce 1919 neprokázaly přenositelnost nákazy během tehdejší pandemie. (https://sci-hub.tw/10.1001/jama.1919.02610310005002?fbclid=IwAR1rTj45OYnzv0bktnmM2tea0XTArbS1eYHIGxIfpDNUyOAnoWmZ7RZKxNc)

Dodatečná odůvodnění:

1. Asociace či 79.5% podobnost genetického kódu se SARS-CoV není důkazem existence nového onemocnění. (https://www.researchgate.net/publication/338788527_Discovery_of_a_novel_coronavirus_associated_with_the_recent_pneumonia_outbreak_in_humans_and_its_potential_bat_origin ).

2. RT-PCR testy na COVID-19 podle Dr. Andrew Kaufmana nemají zlatý standard a dále tyto testy detekují přítomnost genetického materiálu, o němž se neví, zda je jeho původem daný koronavirus, jelikož nebyl správně a dostatečně izolován. (https://www.bitchute.com/video/eVa6ZMMvvwoH/, https://www.bitchute.com/video/vqmkNDNNhZi9/)

3. Dr. Thomas Cowan: "To, že mnoho lidí onemocní v jedné oblasti, není důkaz nakažlivého onemocnění." ( https://www.youtube.com/watch?v=m3LgrcDAlJs&fbclid=IwAR3lh398sMc4-Ana8mkp4Z_bNT-fdxIqALq6wlTsfg5ubmu4I_aQdxFVKn4)

4. Data v drtivé většině případů ukazují, že čím více testů se provede, tím více pozitivních jedinců se detekuje. (https://www.idnes.cz/technet/veda/koronavirus-v-cr.A200521_094935_veda_mla/foto/MLA8385d7_PocetTestuvsPocetPozCRBrezen2020v2.png? )

5. Podle FDA a CDC by sérologické testy neměly být používány pro zjišťování aktivní infekce COVID-19: "FDA’s policy was based on the considerations that serology tests are not meant to diagnose active SARS-CoV-2 infection..." (https://www.fda.gov/media/135659/download?fbclid=IwAR1faud7s9HGE6069oXjDx0SqOwvz1JV6pUR9y-_UK3wCFvo89YHY7dEYd8 )

počet hlasů

Vyberte možnost podpisu